Share |

Tervetuloa Lahden seudun erilaiset oppijat yhdistyksen sivuille!

Lahden seudun erilaiset oppijat ry., Oppimisti, toimii etujärjestönä henkilöille, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen (luki-) vaikeuksia ja niistä aiheutuvia oppimisvaikeuksia. Yhdistys on Erilaisten oppijoiden liiton paikallisjärjestö. Lahden seudun erilaiset oppijat ry on perustettu vuonna 2005.

Toiminnan tavoite

Yhdistys edistää ja tukee luki-vaikeuksisten henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointiaan ja toimintakykyä sekä yhdenvertaisuutta.

Yhdistys jakaa tietoa luki-vaikeudesta sekä muista oppimisvaikeuksista asianomaisille, heidän läheisilleen ja heidän kanssansa työskenteleville. Yhdistys lisää yleistä tietämystä, miten oppimisvaikeudet vaikuttavat yksilön arkeen, ja miten oppimisvaikeus voidaan ottaa huomioon esimerkiksi opinnoissa ja työelämässä. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä erilaisten oppijoiden yhdenvertaisuutta.

Toiminnan painopistealueet

Vuoden 2022 painopisteenä on jäsenhankinta, vertaistoiminta sekä vaikuttaminen eri verkostoissa paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Yhdistyksen sivuilta löydät tietoa lukivaikeudesta sekä muista oppimisvaikeuksista. Lisäksi sivuilta saat tietoa lukitestauksesta sekä vinkkejä oppimiseen. Sivuilla tiedotamme myös yhdistyksemme ajankohtaisista asioista.

lukivaikeus.jpg lukitestaus.jpg muut-oppimisvaikeudet.jpg
apua-oppimiseen.jpg ajankohtaista.jpg oppimisti.jpg