Share |

Muut oppimisvaikeudet pähkinänkuoressa

Lukemisessa ja kirjoittamisessa ilmenevien pulmien lisäksi oppimisvaikeuksia voi esiintyä myös

 • laskemisessa
 • tarkkaavaisuudessa
 • tunne-elämässä
 • muistamisessa
 • vieraissa kielissä

Oppimisvaikeuksilla on taipumus kasautua ja erityyppiset oppimisvaikeudet nivoutuvat usein yhteen. Tällöin on vaikea arvioida mikä johtuu mistäkin. Oppimisvaikeuksien ilmenemiseen vaikuttavat persoonallisuus, temperamentti, ikä ja ympäristö.

Erilaisia oppimisvaikeuksia ovat

 • Lukemis- ja kirjoittamisvaikeus
 • Kielelliset häiriöt
 • Matematiikan oppimisvaikeudet
 • Tarkkaavaisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Motoriset häiriöt
 • Hahmotushäiriöt
 • Yhdistelmät useammasta häiriöstä tai vaikeudesta