VALMIIDEN OPPIMATERIAALIEN ARVIOINTI

Valmiita oppimateriaaleja voidaan arvioida seuraavista näkökulmista ennen niiden hankkimista:

1)     Kohdejoukko. Kenelle materiaali on alun perin suunniteltu? Sopiiko se omalle oppilasryhmälle?

2)     Tavoitteet. Soveltuvatko oppimistavoitteet omaan opetukseen? Onko materiaali soveltuva laajuutensa ja sisältönsä puolesta?

3)     Lähtötaso. Mitä aikaisempaa tietoa tai osaamista materiaali edellyttää oppijoilta?

4)     Ulkoasu. Onko materiaali tyypiltään sopivaa oppilaillesi? Sopiiko materiaalin sanasto, sen esitystapa ja rakenne tarkoituksiisi? Onko materiaali kiinnostavaa? Miltä materiaali näyttää? Kuinka se on tuotettu? Onko se kestävää?

5)     Maine. Onko materiaalin aiemmista käyttökokemuksista tietoa? Onko materiaalia arvioitu oppijoiden ja opettajien näkökulmista?

6)     Kustannukset. Kuinka paljon käyttö maksaa?

7)     Hyödyt. Mitä hyötyä oppilaat saavat tämän materiaalin käytöstä? Paljonko siitä on hyötyä opettajalle säästyneenä vaivannäkönä?

8)     Vaihtoehdot. Onko muuta vastaavaa materiaalia tarjolla? Jos on, mitkä ovat vaihtoehtojen erot? 


Lähteet:

Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-kustannus.

Ikonen, O. & Virtanen, P. (toim.) 2007. Erilainen oppija- yhteiseen kouluun. PS-kustannus