YHTEYSTIEDOT

LUKIPUHELIN
päivystää arkisin klo 8-17. Voit soittaa numeroon
044 284 4563.

Voit lähettää kysymyksiä SÄHKÖPOSTIIN oppimisti@gmail.com. Pyrimme vastaamaan kysymyksiin viikon sisällä.

HALLITUS

Birgitta Grönholm
044 984 2401
puheenjohtaja.oppimisti
@gmail.com

Niina Savolainen
sihteeri.oppimisti
@gmail.com

Tomi Kovalainen
varapuheenjohtaja.
oppimisti@gmail.com

Taija Blankenstein
Suvi Lehto
Anne Valomäki

www.facebook.com/oppimisti/

twitter.com/Oppimisti

www.instagram.com/oppimisti.fi

VALMIIDEN OPPIMATERIAALIEN ARVIOINTI

Valmiita oppimateriaaleja voidaan arvioida seuraavista näkökulmista ennen niiden hankkimista:

1)     Kohdejoukko. Kenelle materiaali on alun perin suunniteltu? Sopiiko se omalle oppilasryhmälle?

2)     Tavoitteet. Soveltuvatko oppimistavoitteet omaan opetukseen? Onko materiaali soveltuva laajuutensa ja sisältönsä puolesta?

3)     Lähtötaso. Mitä aikaisempaa tietoa tai osaamista materiaali edellyttää oppijoilta?

4)     Ulkoasu. Onko materiaali tyypiltään sopivaa oppilaillesi? Sopiiko materiaalin sanasto, sen esitystapa ja rakenne tarkoituksiisi? Onko materiaali kiinnostavaa? Miltä materiaali näyttää? Kuinka se on tuotettu? Onko se kestävää?

5)     Maine. Onko materiaalin aiemmista käyttökokemuksista tietoa? Onko materiaalia arvioitu oppijoiden ja opettajien näkökulmista?

6)     Kustannukset. Kuinka paljon käyttö maksaa?

7)     Hyödyt. Mitä hyötyä oppilaat saavat tämän materiaalin käytöstä? Paljonko siitä on hyötyä opettajalle säästyneenä vaivannäkönä?

8)     Vaihtoehdot. Onko muuta vastaavaa materiaalia tarjolla? Jos on, mitkä ovat vaihtoehtojen erot? 


Lähteet:

Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-kustannus.

Ikonen, O. & Virtanen, P. (toim.) 2007. Erilainen oppija- yhteiseen kouluun. PS-kustannus