OPPIMATERIAALIT YKSILÖLLISTÄMISEN TUKENA

Selkeällä oppimateriaalilla sekä sen käytöllä pyritään yhä itseohjautuvampaan oppimiseen. Yksilöllisillä opetusmateriaaleilla huomioidaan oppilaan oppimisvaikeudet. Oppimateriaalien tulee perustua oppijan kykyihin ja tarpeisiin. 

Oppimateriaalin yksilöllistäminen jää usein erityisopettajan tehtäväksi, mutta yleisillä ohjeilla aineenopettaja voi huomioida erilaiset oppijat ja joilla voidaan myös tukea kaikkien oppilaiden opiskelua.

Erityistä hyötyä selkomateriaaleista on niille oppilaille, joilla on lukemis- ja/tai kirjoittamisvaikeuksia, luetunymmärtämisen ongelmia tai erityisiä kielellisiä vaikeuksia.