TEKSTIEN LUETTAVUUDEN PARANTAMINEN

Tekstin luettavuuteen vaikuttavat tekstin ja kuvien ulkoasu. Kirjasintyypin ja -koon lisäksi kannattaa huomioida tekstinasettelu: rivien pituus, rivivälit, merkki- ja sanavälit, palstanmuoto ja otsikointi sekä marginaalit. Lisäksi paperin laadulla ja värillä on merkitystä.  Huomio seuraavat asiat tehdessäsi luettavuudeltaan optimaalista tekstiä:

1. Käytä lukijalle tuttua kirjasintyyppiä.

2. Tekstin kirjain koko on usein hiukan tavallista suurempi.

3. Rivit ovat lyhyitä.

4. Rivinväli on hiukan tekstin kokoa suurempi.

5. Oikeasta reunastaan epätasainen palsta on yleensä parempi kuin tasapalsta, koska siinä sananvälien pituus ei vaihtele.

6. Kappaleiden väliin jätetään tyhjä rivi sisennyksen sijaan.

7. Sanat pyritään kirjoittamaan kokonaisina kullekin riville eli tavujakoa ei käytetä.

8. Yhdelle riville pyritään sisällyttämään korkeintaan yksi ajatuskokonaisuus.

9. Lauseet alkavat tavallisesti rivin alusta.

10. Marginaaleissa on riittävästi väljyyttä.

11. Paperi on hyvälaatuista ja mattapintaista.

12. Suositaan tummaa tekstiä vaalealla pohjalla.

13. Tekstissä ja kuvissa on hyvä kontrasti ja painojälki.

14. Kuvat ovat selkeitä, tukevat tekstiä ja keskittyvät olennaiseen.


Lähteet:

Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-kustannus.

Ikonen, O. & Virtanen, P. (toim.) 2007. Erilainen oppija- yhteiseen kouluun. PS-kustannus