Share |

Oppimisvaikeuksisen opiskelijan tukeminen opetuksessa

Oppimisvaikeuksisen opiskelijan huomoonottaminen opetuksessa koetaan usein työlääksi ja haasteelliseksi etenkin silloin, kun ryhmässä/luokassa on useita erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Usein käy kuitenkin niin, että yhdelle opiskelijalle tarkoitetut tukitoimet, kuten selkomateriaalin käyttäminen tai lukivaikeuksisen huomioivat opetusmateriaalit, tukevat koko ryhmän oppimista.

Näille sivuille on koottu erilaista tietoa ja vinkkejä, joista toivottavasti on hyötyä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksessa.